Åren i Hallsberg (2011) uppdaterad 2020

Våra verksamma år i Hallsberg – en historik

2011-02-21

Familjerna Ferm-Gustafsson

Historik över vår verksamhet i Hallsberg

Hallsbergs Smidesverkstad

1946 Flyttar från Örebro till Hallsberg och arbetar främst med byggnadssmide

1948 Registreras som enskild firma

1980 Upphör i samband med köpet av Hellqvist & Son

Industrifastigheten Ratten 4

1953 Bygger ny industrifastighet och bedriver där smides- och reparationsrörelse

1981 Sammanslås med grannfastigheten till Ratten 8

Flera fastighetsregleringar har gjorts under åren

Fastigheten Klevet 1:12

1969 Köper avstyckad jordbruksfastighet och startar hobbybetonad jordbruksrörelse

1993 Sammanslås med grannfastigheter till Klevet 1:14

Hellqvist & Son Mekanisk Verkstad AB

1980 Köper bolag med verksamhet i hyrda lokaler och namnändrar till Hallsbergs Smide AB

1985 Namnändras till Hallsbergs Smide Maskin AB

1995 Namnändras till Maskinbolaget i Hallsberg AB

2002 Namnändras till Stocksätter Förvaltning AB

Hallsbergs VVS-Service AB

1980 Köper bolag med verksamhet i hyrda lokaler och arbetar med industriellt underhållsarbete

1993 Namnändras till VVS-Service i Hallsberg AB

2001 Fusioneras med Bergöös Järnhandel AB

Jordbruksfastigheten Klevet 1:13

1981 Köper gården och utökar jordbruksrörelsen

1993 Sammanslås med Klevet 1:12 till Klevet 1:14

Klevet KB

1981 Bildar kommanditbolag för jordbruket och startar sidorörelser inom bl a datorer och transport

1991 Upphör i samband med aktiebolagisering

Industrifastigheten Ratten 3

1981 Köper grannfastigheten och flyttar den mekaniska verkstaden

1981 Sammanslås med grannfastigheten till Ratten 8

Industrifastigheten Ratten 8

1981 Bildas genom sammanslagning av Ratten 3 och Ratten 4

Flera fastighetsregleringar har gjorts under åren

2019 Säljer fastigheten till Maskinbolaget i Hallsberg AB

Järsjö Plåt & Svets AB

1983 Köper bolaget med verksamhet i hyrda lokaler som ett lågprisalternativ till Hallsbergs Smide

1993 Namnändras till Järsjö Plåt AB

2001 Fusioneras med Bergöös Järnhandel AB

Industrifastigheten Järsjö 2:21

1985 Köper fastigheten och bedriver egen verkstadsrörelse samt uthyrning av lokaler

Flera fastighetsregleringar har gjorts under åren

2008 Säljer fastigheten till Andreas Hammar

Hallsbergs Smide AB

1980 Namnändras från Hellqvist & Son med inriktning på smide och reparationer

1985 Registrerar nytt bolag med inriktning på beställningar och reparationer

2005 Säljer bolaget till Tord Widlund

Hallsbergs Smide Maskin AB

1985 Namnändras från Hallsbergs Smide AB med inriktning att äga och förvalta inventarier

1995 Namnändras till Maskinbolaget i Hallsberg AB

British Cars & Parts

1988 Registrerar företag med inriktning på engelska bilar

2002 Avregistrering p g a tidsbrist

Almgrens Maskin & Montage AB

1989 Överlåter samtliga inventarier till Maskinbolaget i Hallsberg AB

1989 Verksamheten överlåtes till Hallsbergs Smide AB

Klevet i Hallsberg AB

1991 Bolaget bildas och fortsätter samt utökar verksamheten från Klevet KB

2016 Överlåtes till Catarina och Oskar Egemar

Jordbruksfastigheten Blåberga 1:5

1993 Köper gården och utökar jordbruksrörelsen

1993 Sammanslås med och namnändras till Klevet 1:14

Jordbruksfastigheten Klevet 1:14

1993 Bildas genom sammanslagning av Klevet 1:12, Klevet 1:13 och Blåberga 1:5

Maskinbolaget i Hallsberg AB

1995 Namnändras från Hallsbergs Smide Maskin AB med avsikt att utöka förvaltningen

2002 Namnändras till Stocksätter Förvaltning AB

NG:s Plåt AB

1995 Köper bolaget och flyttar verksamheten till Hallsbergs Smide AB

1997 Namnändras till Stocksätter Fastighets AB

2002 Fusioneras med Maskinbolaget i Hallsberg AB

AB Bergöö & Co

1996 Köper inventarier och lager samt överlåter järnhandel i hyrda lokaler till nybildat bolag

Bergöös Järnhandel AB

1996 Registrerar nytt bolag och öppnar industrivaruhus i egna lokaler

2004 Säljer bolaget till Bergman & Bewing

Carlbarks Motor AB

1997 Överlåter varulager och service för trädgårdsmaskiner till Bergöös Järnhandel AB

FärgSpektrum i Hallsberg AB

1997 Överlåter varulager och verksamhet till Bergöös Järnhandel AB

Industrifastigheten Stocksätter 1:5

1997 Köper fastigheten med inriktning på både egen verksamhet och hyresmarknaden

Flera fastighetsregleringar har gjorts under åren

2017 Säljer fastigheten till Aleada Fastigheter AB

Stocksätter Fastighets AB

1997 Namnändras från NG:s Plåt AB med avsikt att förvalta fastigheter

2002 Bolaget fusioneras med Stocksätter Förvaltning AB

Leffes Verktyg AB

1998 Överlåter varulager och inventarier till Maskinbolaget i Hallsberg AB

1998 Verktygsförsäljningen överlåtes till Bergöös Järnhandel AB

Hallsbergs Schakt AB

2001 Överlåter inventarier till Maskinbolaget i Hallsberg AB

2001 Maskinuthyrningen överlåtes till Bergöös Järnhandel AB

Fastigheten Amanda 21

2001 Köper fritidshus i Spanien och bedriver uthyrning

Stocksätter Förvaltning AB

2002 Namnändras från Maskinbolaget i Hallsberg AB

2002 Övertar verksamheten i Stocksätter Fastighets AB

Fastigheten Moro 807

2003 Köper fritidshus i Spanien och bedriver uthyrning

Fastigheten Amanda 19

2006 Köper fritidshus i Spanien och bedriver uthyrning

2020 Säljer fastigheten till familjen Ferm

Fastigheten Amanda 17

2013 Köper fritidshus i Spanien och bedriver uthyrning

2020 Säljer fastigheten till familjen Ferm

Fastigheten Sagra 31

2017 Köper fritidshus i Spanien och bedriver uthyrning

Fastigheten Amanda 23

2018 Köper fritidshus i Spanien och bedriver uthyrning