Bergöös (1995)

Internt meddelande till: Personalen på Bergöös Järnhandel

Från: VVS-Service i Hallsberg AB

Ärende: Information i samband med överlåtelse

Även om de flesta av er känner oss sedan många år tillbaka, vill vi här kort presentera oss med anledning av det nya avtalet om överlåtelse av Bergöös Järnhandel.

Karl startade verksamheten i Örebro på fyrtiotalet, och 1948 var han etablerad i Norrby vid Pålsbodavägen, där han drev smedja och hovslageri under namnet Hallsbergs Smidesverkstad. Sedan mitten på femtiotalet finns företaget på Tegelgatan i egna lokaler.

Efter avslutade studier på Teknis började Conny under 1968 att arbeta heltid på företaget. År 1973 överläts verksamheten till Mariette och Conny, som påbörjade en rad förändringar i driften. Bl. a. breddades verksamhetsområdet, byggnaden utökades och en rad maskiner inköptes. Vi gick in i Hellqvist & Son och drev en mekanisk verkstad, som senare flyttades till Tegelgatan efter köp av Jan Welins fastighet. Ett separat maskinbolag startades i samband med, att investeringarna ökade.

Sedan Birgitta och Palle inträtt som delägare, har företagsgruppen utökats med VVS-Service och Järsjö Plåt. VVS-Service köptes av Torbjörn Messelt, som fortfarande arbetar i företaget, när inte pensionärssysslorna tar överhanden. Tyngdpunkten i samtliga bolag ligger i service, reparationer och underhåll åt industrin. Största kunden är dock Elekta, som beställer en rad avancerade utrustningsdetaljer till ”Strålkniven”, en världsberömd sjukvårdsanläggning för bl. a. operation av hjärntumörer med hjälp av strålning.

Vi hyr ut industrilokaler och kontor till småföretagare i ”Järsjö Företagsby” . Fastigheten in- köptes av Folke Nilsson, som med Järsjö-Produkter hade både snickeri och verkstad.  Ur detta utvecklades Järsjö Plåt & Svets, som företaget hette, när vi köpte det av Karl Madsen och Ove Oscarsson. Här avses en viss expansion ske i framtiden.

Vad beträffar Bergöös Järnhandel står det redan idag klart, att en förändring av driften måste ske för att klara ekonomin i framtiden. Det är dock för tidigt att redan nu gå in på detaljer. Vi måste under en längre tid framöver sätta oss in i alla rutiner. Fastigheten kommer att ligga kvar i nuvarande bolag, som endast ägnar sig åt uthyrning av lokaler. Järnhandeln kommer att drivas i ett separat bolag, som på överlåtelsedagen erbjuder personalen anställning. Det kan vara intressant att veta, att personalens anställningstid flyttas med in i det nya bolaget. Nuvarande turordning gäller således också i det nya bolaget enligt arbetsmarknadens spelregler.

Mariette och Palle bor i villa på V:a Tvärgatan och har en tvåårig dotter, som heter Christine. Båda arbetar på Hallsbergs Smide, där Mariette har ansvar för administrationen och Palle har ett övergripande ansvar som VD. Mariette hanterar löner till personal i samtliga bolag. Palle tecknar kollektivavtal och är kontaktman i avtalsfrågor. I mån av tid bedriver man handel med bilar och reservdelar i ett eget företag, som specialiserat sig på engelska fordon.

Birgitta och Conny bor i Klevet och har fyra barn mellan elva och arton år. Tillsamman driver man jordbruk och entreprenadrörelse med containeruthyrning. Konsultuppdrag inom företagsadministration och datorsystem är andra verksamhetsområden. Birgitta sköter administrationen i vårt maskinbolag och i våra industrifastigheter. Conny är kontaktman i bankärenden.

Som ni förstår, kan vi inte påverka den nuvarande ledningens arbete med driften fram till överlåtelsen. Vi kommer att finnas i lokalerna då och då för att lära oss mer av verksamheten och sätter stort värde på ert tillmötesgående. Det är en mängd avtal och villkor, som ska överföras till det nya bolaget. Detaljarbetet pågår, och vi kommer att informera er, när datum för överlåtelsen är fastställt. Verksamheten kommer att bedrivas i samma lokaler tills vidare, men vi får inte blunda för det faktum, att en rationell och storskalig lagerfunktion för industrin borde kräva mer ändamålsenliga lokaler.

Har ni några funderingar kring ovanstående, så är ni välkomna att prata med vem som helst av oss. Vi hoppas, att vår uppgörelse med Göte kan hälsas med tillfredsställelse av hela personalen och kan skänka arbetsro under den tid som återstår, tills vi får anledning att erbjuda er anställning i vårt nya bolag.

Följande personer har drifts- och resultatansvar i respektive företag:

VVS-Service i Hallsberg AB: Dan Thor 0582-14580

Järsjö Plåt i Hallsberg AB: Johnny Holmberg 0582-1480

Hallsbergs Smide AB: Per-Olov Ferm 0582-611115

Industrifastigheterna: Conny Gustafsson 0582-10735

Maskinbolaget i Hallsberg AB: Conny Gustafsson 0582-10735