Handelshuset (2000)

Från tröskfabrik till handelshus

2000-08-01

Att Hallsberg historiskt spelat en stor roll som knutpunkt står utom alla tvivel men som tätort, har man en ganska kort historia. År 1862 anlände nämligen det första tåget till Hallsberg, och här börjar den egentliga tideräkningen för samhället. En av pionjärerna var patron Adolf Bergöö, som redan 1864 öppnade handel med diverse förnödenheter. Johan Thermaenius & Son bedrev tillverkning av tröskverk i Hallsberg från år 1868, och redan 1918 byggdes ett för den tiden fantastiskt verkstadskomplex i två delar, där järnavdelningen och avdelningen för snickeri och målning delades av en s.k. verkstadsgata. Dessa byggnader är bevarade, och utgör idag ett minnesmärke över tätortens industrialisering och utveckling.

Thermaenius verkstäder har vid sidan av SJ varit den dominerande aktören under Hallsbergs förändring från bondesamhälle till ett modernt centrum för kommunikation, handel och industri. Hur episoder och tidsepoker därmed flätats in i varandra, och hur vi har fått en kulturbyggnad att överleva ekonomiskt, ska jag nu berätta.

I mitten av 40-talet inköptes Tobaksmonopolet, som var en fristående byggnad längs Esplanaden väster om järnavdelningen. 1952 byggdes verkstadsgatan igen med en högdel, och företaget ombildades under slutet av 50-talet till Arvika-Thermaenius AB. Redan 1960 köpte Bolinder-Munktell rörelsen, vars dominerande produkt under många år framåt var självgående skördetröskor.

1973 kom Volvo in i bilden, och företaget kom först att heta Volvo BM AB och senare VME Industries AB. De ursprungliga verkstadsdelarna hade under senare år byggts till i omgångar för att nu täcka in hela kvarteret Stocksätter och samtidigt utgöra en sammanhängande byggnadskropp på över 20000 m. Man planerade att anlägga en hyttverkstad inom området, men bara ett par år senare påbörjades istället en nybyggnation på annan plats. Thermaenius’ tidstypiska byggnadsverk fungerade inte lika bra i en modern industrimiljö, och man umgicks därför med rivningsplaner för att kunna utveckla rörelsen. Som tur var för eftervärlden blev därav intet, men delar av byggnaden hade under senare år lagts i malpåse, och underhållet var också kraftigt eftersatt.

Handelns utveckling i tätorten var inte problemfri. Hallsbergs första handelshus och en av Sveriges äldsta järnaffärer – AB Bergöö & Co – var på väg att läggas ned. Hallsbergs industriella byggnadsminne – Thermaenius Verkstäder – var en belastning för Volvo. Så var läget, när två hallsbergsfamiljer 1996 medverkade till att vända en påbörjad negativ trend inom kultur, handel och näringsliv i Hallsberg. Genom förvärv av järnhandeln och medföljande etablering i den gamla industribyggnaden blev Bergööhuset på Östra Storgatan disponibelt, och inköptes sedermera av Hallsbergs kommun.

Ett koncept för VCE Cabs AB’s avveckling av lokaler i Stocksätter var grunden i den affärsuppgörelse, som medverkade till, att de nyblivna ägarna till Bergöös också fick ansvaret för 16000 m mer eller mindre tomma industrilokaler. Förändringar i detaljplanen och kvartersnamnet ”Stocksätter Handel & Industri” angav en framtida inriktning för området.

När vi nu skriver år 2000 är i stort sett alla ytor uthyrda för industriellt och kommersiellt bruk. En grundlig renovering av fastigheten har påbörjats, och det gamla verkstadskomplexet från 1918 har blivit ett modernt handelshus på 5000 m i ett plan, där besökaren finner ett utbud av varor och tjänster, som faktiskt är unikt för en landsortsetablering i Sverige.

Hallsberg lever upp igen!