Hyrmaskiner (2016)

Till våra kunder och hyresgäster!

Förändringar i vår verksamhet

För åtta år sedan gick jag i pension och försökte att ägna mer tid åt annat än arbete, vilket har gått bra till och från. Vi har nämligen under hand överlåtit delar av bolagets verksamheter och fastigheter till andra aktörer men har nu kommit till en punkt, då även övriga delägare går i pension, och därmed har diskussioner om framtiden inletts. Den aktuella lösningen är att sälja fastigheten Stocksätter 1:5 och tills vidare behålla övriga fastigheter.

Ovanstående innebär inga särskilda konsekvenser för våra hyresgäster. Däremot blir det förändringar för våra kunder i Hyrmaskiner, vilket kräver sin speciella förklaring.

Maskinuthyrningen drevs tidigare i ett särskilt bolag med Johan Berg som delägare och sysselsatte 2-3 personer på heltid med öppethållande hela dagarna. Ett uthyrningsföretag från Örebro etablerade sig i Hallsberg i konkurrenssyfte och lockade med olika medel över flera av våra större kunder till sig. Det visade sig förstås, att marknaden var för liten för två företag i branschen, och örebroföretaget minskade snart sina öppettider. Det tvingades vårt företag också att göra, så hallsbergarna begåvades med två uthyrningsföretag, vilka endast hade öppet halva dagarna. Efter en tid lade örebroföretaget ned sin verksamhet i Hallsberg, men då hade vi redan omorganiserat hos oss.

Vårt fastighetsbolag tog över maskinuthyrningen, och Johan arbetade deltid med uthyrning och resterande tid med fastighetsunderhåll, vilket han skötte föredömligt. När diskussioner om en framtida försäljning av fastigheten kom igång, valde dock Johan att söka andra inriktningar.

Vi har med anledning av ovanstående överlåtit maskinuthyrningen fr o m den 24 juni till Bergqvist Järn & Bygg – Woody Bygghandel i Askersund.

Maskinuthyrningen flyttas till Askersund, där Johan kommer att arbeta heltid, och man räknar med att vara igång efter semestern. Johans telefonnummer är 070-3599605. Hyrmaskiner i Handelshuset är alltså stängt fr o m 24 juni.

Hallsberg den 1 juni 2016

STOCKSÄTTER FÖRVALTNING AB

Conny Gustafsson