Nyårshälsning (1996)

Gott Nytt År!

Nyårshälsning med företagsinformation från Mariette, Palle, Birgitta och Conny

December 1996

Vi är nästan 50 personer, var och en med egna företräden och små egenheter. Tillsammans utgör vi en grupp med kunskaper och erfarenheter från de mest skilda områden. Detta gör oss också starka på den s.k. ”marknaden”. Få grupperingar bland småföretagen klarar så vitt skilda arbetsuppgifter som vi, och det ligger ett mervärde i organisationens uppbyggnad med flera mindre och samverkande enheter.

Hallsbergs Smidesverkstad, som ”Sme-Kalle” startade på 40-talet, har haft en sund utveckling efter 70-talets tunga investeringar och inköpet av Hellqvist & Son Mekanisk Verkstad. Det är de svåra jobben, som ger ett ekonomiskt överskott, och här är Elekta ett bra exempel. Vi har nu lyckats säkra produktion även för 1997.

Företagets idé om service och akuta insatser på löpande räkning har hållit under åren, men det är oftast offertarbetet, som lägger grunden för ett vidare samarbete med nya kunder.

Vi har förstärkt den tekniska ledningen inför kommande kvalitétskrav, och en ny produktionshall tas i bruk under året.

Sedan tillverkningen av tröskor försvann från Volvo BM är det främst genom Järsjö Plåt och VVS-Service, som vi har fått kontakt med Volvo igen. I Järsjö utförs produktionssvetsning av skärmar med bra resultat. Ett avtal med NKA-Produkter innebar dessutom nyanställningar och omorganisation i företaget, men där har vi nu en del ekonomiska problem sedan man pga inskränkningar i driften slutat att anlita oss.

VVS-Service hittar nya marknader för produktion i de tilltagna lokalerna. Köpet av NG:s Plåt har medfört, att en tunnplåtsavdelning är under uppbyggnad, och genom ett nytt avtal påbörjas nu reparation och service av Stiga-produkter. Vi har bra beläggning med underhållsarbeten åt Volvo.

Sedan ett halvår tillbaka driver vi också järnhandel, vilket påverkar övriga produktionsgrenar positivt. Under den här korta tiden har vi ökat personalstyrkan med 50%, och förbereder därmed flytten till Thermaenius’ anrika industrilokal från seklets början, vilket beräknas ske under första halvåret 1997.

Butikspriserna har sänkts överlag, och vi kan redan uppvisa en omsättningsökning motsvarande 35 % på helårsbasis jämfört med tidigare.

Verksamheten binder mycket kapital. En hög skuldsättning, höga lokalhyror och stora ombyggnadskostnader är ingredienser i spelet om marknaden, där vi med en industriellt inriktad ledning och branschkunnig personal har förhoppningen att lyckas.

Vi planerar att överlåta våra industrifastigheter till ett eget bolag under 1997 för att förenkla administration och deklaration, som har blivit ganska vidlyftiga med åren. Därmed försvinner den sista ”privata” inblandningen i verksamheten, och ett delmål anses vara nått.

Det är viktigt för oss att styra kostnaderna hos våra produktionsinriktade företag så, att vi blir konkurrenskraftiga och kan skapa en trygg arbetssituation till förmån för både anställda och ägare.

Vi tillönskar alla medarbetare ett Gott Nytt År!