Vår företagsgrupp (1998)

Presentation av vår företagsgrupp

1998-04-10

Ledamöter i styrelsen är Birgitta Egemar, Mariette Ferm, Per-Olov Ferm och Conny Gustafsson. Vi är personliga ägare med lika andelar, och målsättningen är, att skapa en grupp företag, som med lokal förankring och anpassade verksamheter kan komplettera varandra och ge önskad stabilitet på lång sikt

Hallsbergs Smide AB

Ansvarig: Per-Olov Ferm, 0582-611115

Huvuduppgiften är att vara den ledande lokala service- och reparationsverkstaden med resurser utöver det vanliga. För tillverkningsindustrin arbetar vi över hela landet. En omfattande maskinpark och kvalificerade medarbetare utgör dessutom underlag för speciellt krävande tillverkning åt några stora kunder, bl.a. Elekta. Vi sysselsätter 25 årsarbetande och beräknas nu omsätta c:a 24 miljoner kronor främst inom plåtbearbetning, svetsning och skärande bearbetning.

Maskinbolaget i Hallsberg AB

Ansvarig: Conny Gustafsson, 0582-10735

Bolaget förvaltar alla typer av inventarier, fordon och maskiner för uthyrning till företrädesvis företag inom den egna gruppen. Vid ändrade förhållanden i respektive företag kvarstår äganderätten, och vi kan därför placera inventarierna på rätt plats i rätt tid. En person sysselsätts, och omsättningen är c:a 4 miljoner kronor.

Stocksätter Fastighets AB

Ansvarig: Conny Gustafsson, 0582-10735

Industrifastigheter och kontor uthyres till företag både inom och utom den egna gruppen. Lokalerna renoveras och byggs till i egen regi, varvid vi försöker utnyttja ledig kapacitet. Detta kan medföra, att en del projekt blir långvariga. Förfarandet ger dock en god ekonomisk stabilitet åt verksamheten. Volvo är den största hyresgästen. En person sköter administrationen och omsätter c:a 7 miljoner kronor.

Bergöös Järnhandel AB

Ansvarig: Bengtåke Franzén, 0582-686841

Industriell försäljning och lagerhållning med en anpassad prisnivå för alla typer av lokala företag är ledstjärna i en handelsverksamhet, som började redan år 1864. Idag finns också färghandel, låsverkstad och avdelningar för service- och produktions- arbeten inom rör, ventilation, smide, bygg och plåt. Verktyg, maskiner, arbetskläder, förnödenheter samt ett omfattande stållager exponeras på en yta av 6000 m². Vidare säljer vi bl.a. skärande verktyg och industrigaser. En annan inriktning är, att utföra licenssvetsningar och löpande underhålls- och reparationsarbeten åt industrier och verkstäder, bl.a. entreprenadföretag och processindustri. Distribution av varor sker med daglig turbil. 35 årsarbetande beräknas omsätta c:a 50 miljoner kronor.